Най-продавани

Платинена абонаментна карта Преглед отблизо

Платинена абонаментна карта

За юр. лица

– безплатна нееднократна пътна помощ в България
– напълно безплатен год. техн. преглед
– безплатна нееднократна пътна помощ в Европа
– нощувка в хотел, рент-а-кар и други

Повече детайли

250,00 лв с ДДС

  След като попълните коректно данните и ги запазите, не забравяйте да добавите картата в количката.

  loader

  * задължителни полета

  1. Абонамента за “Платинена карта” е в размер на 250 лв. и осигурява безплатни услуги Пътна помощ при техническа повреда, безплатен ГТП и услуги с отстъпка от цената в техническите центрове на СБА. Услугите важат за едно моторно превозно средство до 3,5 тона /включително и товара/ и следните максимални размери: до 4,80 м. /от предна броня до края на задното колело/; до 1,5 м. /от задното колело до края на превозното средство/ и обща височина до 2,8 м. посочено при попълване на документа за абонамент и могат да се ползват 12 месеца от датата на валидност на картата, от всеки абонат или упълномощено от него лице. Услугите Пътна помощ са денонощни.
  2. Притежателят на Платинена карта ползва следните услуги:
  • безплатен труд до 30 минути по отстраняване на повредата от механик на пътна помощ на мястото на обездвижване на автомобила (вложените резервни части се заплащат);
  • ползващият услугата пътна помощ извън населено място има право на безплатно транспортиране до най - близкия сервиз или до 250 км. пълен пробег в посока местодомуването на автомобила, посочено в договора за абонамент. Когато се налага ползване на повече от посочените километри, същите се заплащат от абоната с намаление. Услугата се предоставя един път за всяка настъпила техническа повреда. Когато абонатът притежател на абонамента карта не е ползвал услугата транспортиране на МПС по време на абонамента, при подновяването му (до 15 дни) за новата/подновената Платинена карта отпада ограничението от 250 пълни км. транспорт. Тогава се разрешава услугата транспорт до местодомуване на автомобила. Условията се запазват и при следващо подновяване.
  • безплатно подаване на ток на автомобила при повреда в акумулатора и смяна на спукана гума – неограничен брой пъти; безплатна доставка на акумулатор /акумулаторът се заплаща/; безплатен транспорт за смяна на зимни/летни гуми, включително и закупуване на нови гуми (гумите и трудът се заплащат). Минимум 24 ч. преди извършване на услугата същата се заявява в диспечерския пункт на СБА; 10 % намаление при ползване на предлаганите услуги в сервизите на СБА /без автотенекеджийски и бояджийски/ и 10 % намаление в онлайн магазините на СБА – www.sba.bg/shopи www.chastite.bg; безплатни информационни услуги от диспечерския център на СБА;
  • един напълно безплатен ГТП в СБА или при партньори на СБА (заплащане до 5 лв. при наличие на АГУ и/или пожарогасител);
  • безплатна смяна на масло /когато смяната се извършва с масло, закупено в ТЦ на СБА/. Услугата включва вземане на автомобила от дома, офиса или друго посочено място, смяна на маслото и връщане на автомобила обратно /безплатен е транспортът на автомобила в двете посоки/. Абонатът на СБА заплаща маслото, филтри и др. консумативи вложени при смяната. Минимум 24 ч. преди извършване на услугата същата се заявява в диспечерския пункт на СБА;
  • безплатен транспорт до автосервиз и обратно включително и за маркиране на застраховани по Автокаско автомобили. Безплатен превоз до КАТ за регистрация на автомобила. Минимум 24 ч. преди извършване на услугите същите се заявяват в диспечерския пункт на СБА;
  • безплатен автомобил рент-а-кар за период от 24 часа или настаняване в хотел - една нощувка в размер до 60 лв., в случай, че няма отворени сервизи в момента на аварията или повредата не може да бъде отстранена в рамките на 12 ч. /и при двете местодомуването на автомобила трябва да е на повече от 100 км/. Услугите важат само за България.;
  • безплатно съхраняване на аварирал автомобил – 24 часа на паркинг на СБА (услугата се предоставя само при наличие на паркинг на СБА в близост до мястото на аварията);
  • безплатна правна консултация на телефон 0895558975 /всеки делник от 12.00 ч. до 13.00 ч./; безплатно правно представяне на първа инстанция по дело за ПТП;
  • безплатен абонамент (до 10 бр.) за вестника на СБА – „Авто Мото свят“;
  • безплатна пътна помощ в Европа до най – близкия сервиз и безплатна една нощувка до 70 евро. Услугите се използват само чрез диспечерския център на СБА и се предоставят един път за всяка настъпила техн. Повреда;
  • Oтстъпки по програмата “Show your Card!”. Повече на www.sba.bg;
  • Намаления в партньорски бензиностанции;
  1. Пътна помощ и другите услуги (с изкл. на безпл. ГТП) се предоставят от СБА 48 часа след заплащането на членския внос в СБА или партньорски офиси. След изтичане на срока на валидност на картата, безплатни услуги не се предоставят.
  2. Безплатни услуги не се извършват при застрахователни събития (ПТП, палеж, кражба и др.). Оказаната от СБА тогава пътна помощ се заплаща с намаление. Виж забележката*.
  3. Ако абонатът на СБА прибегне до услугите на трети лица, СБА не възстановява сумите, които той е заплатил или ще заплати. В случай, че членът не е ползвал услуги за срока на картата, той не може да иска връщане на платените за нея средства – изцяло или частично.
  4. Пътна помощ се оказва, когато се уведоми диспечерския център на СБА на тел. 02/ 91 146, 00359 2 9 803 308, 146 (от моб. за България) за повредата и се предоставят данни за: номера на картата, рег. номер на автомобила, марка и модел, място на обездвижването, посока на движение и тел. за връзка. При непредоставяне на пълна информация, необходима за оказване на услугата, СБА не е длъжен да окаже такава.
  5. До 5 мин. от обаждането, СБА изпраща автомобил за пътна помощ, който пристига на мястото на обездвижване за време, съобразено с трафика и пътните условия.
  6. Абонатът на СБА е длъжен да изчака пристигането на пътната помощ в близост до автомобила си и да осигури достъп до него. В случай, че след подаване на заявката, повредата е отстранена, той е длъжен да уведоми незабавно диспечерския център. При неизпълнение на тези изисквания, СБА се освобождава от задължението за оказване на пътна помощ. Повторното повикване на същото място и за същия автомобил се заплаща.
  7. Представителите на СБА не са длъжни да предоставят услуги, когато МПС е на недостъпно и непроходимо място, има възможност да бъде повреден автомобила и/или са необходими специални технически средства.
   • В тези случаи представителите на СБА при изрично поискване от ползващото услугата лице, което е запознато с вероятността от повреда при процеса на оказване на услугата, полагат усилия за оказване на услугата в рамките на безпл. време за ремонт. Ако в резултат на това автомобилът или товарът му бъдат повредени, СБА не отговаря и не дължи обезщетение.
   • Когато СБА не може да извърши услугата и са необходими специални средства, СБА съдейства на члена за осигуряването на такива средства, като последните се заплащат от него.
  8. Ако автомобилът е претърпял повреда в гараж, от където изтеглянето му е невъзможно, СБА предоставя услугата в рамките на времето за безпл. ремонт без да е длъжен да изтегля автомобила, като вложените резервни части се заплащат.
  9. Представителите на СБА не поставят безплатно вериги против буксуване.
  10. Представителите на СБА не са длъжни да преместват други превозни средства и вещи, за да освободят автомобила за оказване на услугата.
  11. Ако повредата е настъпила извън път от републиканската пътна мрежа (черен път, частен път, затворен път и др.), СБА не е длъжен да оказва пътна помощ. За повреди, настъпили на пътища в курортни комплекси, къмпинги и други със специален режим на достъп, ползващият картата е длъжен да осигури достъпа на представителите на СБА за оказване на пътна помощ. В противен случай, услугата не се оказва.
  12. Когато пътищата са затворени от официалните власти, труднопроходими, непроходими или има прекъснати пътни съоръжения и други, СБА не е длъжен да оказва пътна помощ. Услугата се извършва след отваряне на пътя.
  13. Когато абонатът си смени автомобила, за да ползва услугите той е длъжен да съобщи данните за новия автомобил на диспечерския център на СБА. Безплатни услуги се оказват 24 часа след уведомяването. Същите не се оказват на отпадналия от картата автомобил. Абонатът има право да смени автомобила си еднократно в периода на валидност на картата. Промени по адреса на местодомуване на автомобила не се разрешават.
  14. При поведение от страна на абонат на СБА, който заблуждава представителите на СБА, като предоставя невярна информация, грубо отношение, повикване на пътна помощ без необходимост и други, пътна помощ не се оказва. Абонамента на СБА се счита за прекратен без да се възстановява платената за картата сума.
  15. Когато картата е изгубена или унищожена, притежателят ѝ е длъжен незабавно да уведоми диспечерския център на СБА за издаване на дубликат. В случай, че при нужда от услуги, предоставяни от СБА, картата е изгубена или унищожена, но данните за автомобила присъстват в системата на СБА, услугата се оказва и членът получава дубликат. Абонатът на СБА ползва горепосочените права еднократно.
  16. СБА се освобождава от отговорност за неизпълнение на задълженията си да оказва услуги в случаи на непреодолима сила, забрана за преместване на автомобила и други, до отпадане на забраната.
  17. Всеки може да проверява валидността на своята карта, както и да я подновява на www.sba.bg.

   

  * Забележка: Когато СБА извършва услуга пътна помощ при застрахователни събития, същите са безплатни за клиенти на партньорски застрахователни компании според предложените от тях лимити. При надвишаване на разрешените от застрахователите лимити, допълнителните километри не се заплащат от притежателите на Платинена карта.

Отзиви

Напишете отзив

Платинена абонаментна карта

Платинена абонаментна карта

– безплатна нееднократна пътна помощ в България
– напълно безплатен год. техн. преглед
– безплатна нееднократна пътна помощ в Европа
– нощувка в хотел, рент-а-кар и други

3 other products in the same category: