Най-продавани

Златна абонаментна карта Преглед отблизо

Златна абонаментна карта

За юр. лица

– безплатна нееднократна пътна помощ в България
– 20% отстъпка от цената на год. техн. преглед
– безплатна нееднократна пътна помощ в Европа
– безплатни юридически консултации при ПТП и щета

Повече детайли

99,00 лв с ДДС

  След като попълните коректно данните и ги запазите, не забравяйте да добавите картата в количката.

  loader

  * задължителни полета

  1. Абонамента за Сребърна карта е в размер на 39 лв. /с ДДС/; Сребърна карта „ПЛЮС“: 70 лв. /с ДДС/; Златна карта – 99 лв. /с ДДС/; Картите осигуряват безплатни услуги Пътна помощ при техническа повреда, безплатен ГТП /според вида на картата/ и услуги с отстъпка в техническите центрове на СБА. Услугите важат за едно моторно превозно средство до 3,5 тона /включително и товара/ и следните максимални размери: до 4,80 м. /от предна броня до края на задното колело/; до 1,5 м. /от задното колело до края на превозното средство/ и обща височина до 2,8 м. посочено при попълване на договора за абонамент и могат да се ползват 12 месеца от датата на валидност на картата от всеки абонат или упълномощено от него лице. Услугите Пътна помощ са денонощни.
  2. Всеки притежател на валидна карта на СБА ползва според вида ѝ следните услуги:
  • безплатно подаване на ток и смяна на спукана гума – неограничен брой пъти; 10 % намаление при ползване на предлаганите услуги в сервизите на СБА /без автотенекеджийски и бояджийски/ и 10 % намаление в онлайн магазина на СБА – www.sba.bg/shop; 20 % намаление от цената за ГТП за притежателите на Сребърна и Златна карта. Притежателите на Сребърна карта „ПЛЮС“ – един напълно безплатен ГТП в СБА или при партньори на СБА (заплащане до 5 лв. при наличие на АГУ и/или пожарогасител); безплатни информационни услуги от диспечерския център на СБА, вкл. и съдействие за осигуряване на хотел; безплатен труд до 30 мин. по отстраняване на повредата от механик на пътна помощ на мястото на обездвижване на автомобила (вложените резервни части се заплащат);
  • безплатен превоз на повредения автомобил, ако повредата не може да бъде отстранена на мястото на обездвижването:

  o   когато повредата е настъпила в населеното място, посочено като местодомуване на автомобила, той се превозва безплатно до най–близкия сервиз или до местодомуването му.

  o   при Сребърна и Сребърна карта „ПЛЮС“ ползващият услугата извън населено място или населено място, което не е местодомуване на автомобила, има право на безплатно транспортиране до най–близкия сервиз или до най–близкия областен град. Когато желае автомобилът да се превози в различна посока, пристигането на пътна помощ и превозът до 30 км. е безплатен, а надвишаването им се заплаща с намаление.

  o   при Златна карта ползващият услугата извън населено място има право на безплатно транспортиране до най-близкия сервиз, а когато повредата не може да бъде отстранена в рамките на деня – до 150 км. пълен пробег в посока местодомуването на автомобила, посочено в заявлението за членство. Когато се налага ползване на повече от посочените километри, същите се заплащат от абоната с намаление. Услугата се предоставя един път за всяка настъпила техническа повреда. Когато абонатът притежател на членска карта не е ползвал услугата транспортиране на МПС по време на абонамента, при подновяването му (до 15 дни) за новата/подновената Златна карта отпада ограничението от 150 пълни км. транспорт. Тогава се разрешава услугата транспорт до местодомуване на автомобила в случаите само когато най–близкият сервиз не може да отстрани повредата в рамките на същия ден. Условията се запазват и при следващо подновяване.

  • притежателите на Златна карта ползват в Европа гарантирана от СБА безплатна пътна помощ до най–близкия сервиз. Услугата се използва само чрез диспечерския център на СБА и се предоставя един път за всяка настъпила техн. повреда.
  • безплатен абонамент (до 10 бр.) за вестника на СБА – „Авто Мото свят“ за притежателите на Златна карта; намаления в партньорски бензиностанции; отстъпки по програмата „ShowyourCard!” и „СБА препоръчва“ /всички налични отстъпки могат да бъдат открити на www.sba.bg/; безплатни юридически консултации при ПТП и щети на тел. 146 /от мобилен/;

   

  • Пътна помощ и другите услуги (с изкл. на безпл. ГТП) се предоставят от СБА 48 часа след заплащането на абонамента в СБА или партньорски офиси. След изтичане на срока на валидност на картата, безплатни услуги не се предоставят.
  1. Безплатни услуги не се извършват при застрахователни събития (ПТП, палеж, кражба и др.). Оказаната от СБА тогава пътна помощ се заплаща с намаление. Виж забележката*.
  2. Ако абонатът на СБА прибегне до услугите на трети лица, СБА не възстановява сумите, които той е заплатил или ще заплати. В случай, че абонатът не е ползвал услуги за срока на картата, той не може да иска връщане на платените за нея средства – изцяло или частично.
  3. Пътна помощ се оказва, когато се уведоми диспечерския център на СБА на тел. 02/ 91 146, 00359 2 9 803 308, 146 (от моб. за България) за повредата и се предоставят данни за: номера на картата, рег. номер на автомобила, марка и модел, място на обездвижването, посока на движение и тел. за връзка. При непредоставяне на пълна информация, необходима за оказване на услугата, СБА не е длъжен да окаже такава.
  4. До 5 мин. от обаждането, СБА изпраща автомобил за пътна помощ, който пристига на мястото на обездвижване за време, съобразено с трафика и пътните условия.
  5. Абонатът на СБА е длъжен да изчака пристигането на пътната помощ в близост до автомобила си и да осигури достъп до него. В случай, че след подаване на заявката, повредата е отстранена, той е длъжен да уведоми незабавно диспечерския център. При неизпълнение на тези изисквания, СБА се освобождава от задължението за оказване на пътна помощ. Повторното повикване на същото място и за същия автомобил се заплаща.
  6. Представителите на СБА не са длъжни да предоставят услуги, когато МПС е на недостъпно и непроходимо място, има възможност да бъде повреден автомобила и/или са необходими специални технически средства.

  8.1. В тези случаи представителите на СБА при изрично поискване от ползващото услугата лице, което е запознато с вероятността от повреда при процеса на оказване на услугата, полагат усилия за оказване на услугата в рамките на безпл. време за ремонт. Ако в резултат на това автомобилът или товарът му бъдат повредени, СБА не отговаря и не дължи обезщетение.

  8.2. Когато СБА не може да извърши услугата и са необходими специални средства, СБА съдейства на члена за осигуряването на такива средства, като последните се заплащат от него.

  1. Ако автомобилът е претърпял повреда в гараж, от където изтеглянето му е невъзможно, СБА предоставя услугата в рамките на времето за безплатен ремонт без да е длъжен да изтегля автомобила, като вложените резервни части се заплащат.
  2. Представителите на СБА не поставят безплатно вериги против буксуване.
  3. Представителите на СБА не са длъжни да преместват други превозни средства и вещи, за да освободят автомобила за оказване на услугата.
  4. Ако повредата е настъпила извън път от републиканската пътна мрежа (черен път, частен път, затворен път и др.), СБА не е длъжен да оказва пътна помощ. За повреди, настъпили на пътища в курортни комплекси, къмпинги и други със специален режим на достъп, ползващият картата е длъжен да осигури достъпа на представителите на СБА за оказване на пътна помощ. В противен случай, услугата не се оказва.
  5. Когато пътищата са затворени от официалните власти, труднопроходими, непроходими или има прекъснати пътни съоръжения и други, СБА не е длъжен да оказва пътна помощ. Услугата се извършва след отваряне на пътя.
  6. Когато абонатът си смени автомобила, за да ползва услугите той е длъжен да съобщи данните за новия автомобил на диспечерския център на СБА. Безплатни услуги се оказват 24 часа след уведомяването. Същите не се оказват на отпадналия от картата автомобил. Абонатът има право да смени автомобила си еднократно в периода на валидност на картата. Промени по адреса на местодомуване на автомобила не се разрешават.
  7. При поведение от страна на абоната на СБА, който заблуждава представителите на СБА, като предоставя невярна информация, грубо отношение, повикване на пътна помощ без необходимост и други, пътна помощ не се оказва. Абонаментът на СБА се счита за прекратено без да се възстановява платената за картата сума.
  8. Когато картата е изгубена или унищожена, притежателят ѝ е длъжен незабавно да уведоми диспечерския център на СБА за издаване на дубликат. В случай, че при нужда от услуги, предоставяни от СБА, картата е изгубена или унищожена, но данните за автомобила присъстват в системата на СБА, услугата се оказва и абонатът получава дубликат. Абонатът на СБА ползва горепосочените права еднократно.
  9. СБА се освобождава от отговорност за неизпълнение на задълженията си да оказва услуги в случаи на непреодолима сила, забрана за преместване на автомобила и други, до отпадане на забраната.
  10. Всеки може да проверява валидността на своята карта, както и да я подновява на www.sba.bg.

   

  * Забележка: Когато СБА извършва услуга пътна помощ при застрахователни събития, същите са безплатни за клиенти на партньорски застрахователни компании според предложените от тях лимити. При надвишаване на разрешените от застрахователите лимити, допълнителните километри не се заплащат от притежателите на Златна карта.

Отзиви

Напишете отзив

Златна абонаментна карта

Златна абонаментна карта

– безплатна нееднократна пътна помощ в България
– 20% отстъпка от цената на год. техн. преглед
– безплатна нееднократна пътна помощ в Европа
– безплатни юридически консултации при ПТП и щета

3 other products in the same category: